Povodňový plán města PřibyslavCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Přibyslav je při povodni bezprostředně ohrožováno 41 budov, které trvale obývá zhruba 92 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat
Ohrožené objekty na území města Přibyslav - agregované

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly vytvořeny mapy povodňového rizika. Více na zde.

Mapa povodňového rizika na území města Přibyslav

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území Přibyslavi na území města se nacházejí objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Přibyslav
Kontaminovaná místa na území města Přibyslav

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Přibyslav.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Přibyslav u předsedy povodňové komise města.

V Ronově nad Sázavou má plán vlastníků nemovitostí vytvořený firma Amylon.