Povodňový plán obce ProsečnéPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Prosečné 37, 543 73 Prosečné
Tel.: 499 441 146, 774 318 993
E-mail: obec@obecprosecne.cz 
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 405 311
E-mail: posta@muvrchlabi.cz

Odbor životního prostředí
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
Vedoucí odboru - Bc. Radek Vich
Tel.: 499 405 706, 734 390 499
E-mail: vichradek@muvrchlabi.cz


Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Anna Havlíčková
Tel.: 499 405 704, 730 166 311
E-mail: havlickovaanna@muvrchlabi.cz

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Miloš Čejka
Tel.: 736 521 877
E-mail: mcejka@kr-kralovehradecky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Zdeněk Štorek
Tel.: 736 521 880
E-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz