Povodňový plán obce ProsečnéHladinoměry - Prosečné

Horní Lánov (Malé Labe)

Hlásný profil kat. B Lánov (Malé Labe) se nachází cca 10 m pod mostem na pravém břehu. Hladinoměr je ve správě ČHMÚ.

Labská (Labe)

Hlásný profil kategorie A - Labská (Labe) se nachází pod VD Labská.

Prosečné (Malé Labe)

Hlásný profil je umístěn u mostu u č.p. 111 na levém břehu, cca 300 m za cedulí Prosečné směrem od Hostinného vlevo. Je také vybaven vodočetnou latí. Provozovatelem je Povodí Labe, státní podnik.