Povodňový plán obce ProsečnéDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Jiří Novák starosta 774 318 993
Ing. Lucie Wesková místostarosta 734 896 885
Miroslava Böhmová účetní 499 441 150

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Miroslav Holubka obyvatel obce v blízkosti kritických míst
Robert Popov obyvatel obce v blízkosti kritických míst
Tomáš Doubek Člen JSDH, obyvatel obce v blízkosti kritických mís

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Jaroslav Bajer Traktorbagr, motorová pila Jaroslav Bajer
Obec Prosečné Traktor Zetor 6340 Jiří Novák - starosta
SDH Prosečné Zásahové vozidlo GAZelle, PS12, motorové kalové čerpadlo, elektrické kalové čerpadlo Jan Dostálek – velitel JPO

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Prosečné

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
KD Prosečné Shromaždiště, nouzové
ubytování a stravování 
Prosečné 24 Jiří Novák - starosta 80 80

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou formou balení

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
OÚ Prosečné Prosečné 37 Jiří Novák - starosta