Povodňový plán obce PotštejnPOVODŇOVÝ PLÁN obce Potštejn

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/29153; ze dne 19. 10. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR953/004767/2015; ze dne 30. 10. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor životního prostředí, Vodní hospodářství
Č. j.: OVŽP-30868/15-5598/2015-Kř; ze dne 09. 11. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 09. 2020
offline verze 04. 09. 2020
digitalizovaná verze 04. 09. 2020
databáze POVIS 04. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i