Povodňový plán obce PísařovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Písařov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001786; ze dne 24. 04. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM019685/2015-219/To; ze dne 23. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: 40397/2015; ze dne 29. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2020
offline verze 30. 09. 2020
digitalizovaná verze 30. 09. 2020
databáze POVIS 30. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i