Povodňový plán SO ORP Bystřice nad PernštejnemPOVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Bystřice nad Pernštejnem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-48846/2022/5419-TK; ze dne 08. 11. 2022
Lesy ČR, s. p. - OŘ Vysočina
Č. j.: LCR943/006846/2022; ze dne 03. 11. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Č. j.: KUJI 17396/2023; ze dne 09. 02. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 12. 2022
offline verze 05. 12. 2022
digitalizovaná verze 05. 12. 2022
databáze POVIS 05. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i