Povodňový plán obce MiloticePOVODŇOVÝ PLÁN obce Milotice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR942/116127/2021; ze dne 18. 06. 2021
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-14767/2021/5419; ze dne 21. 04. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP64629/21/380; ze dne 20. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 07. 2021
offline verze 30. 07. 2021
digitalizovaná verze 30. 07. 2021
databáze POVIS 30. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i