Povodňový plán obce Malé SvatoňovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Malé Svatoňovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/4995; ze dne 24. 02. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000850/2014; ze dne 11. 03. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trutnov - Odbor Kancelář MěÚ - oddělení krizového řízení
Č. j.: KŘ 46/14; ze dne 07. 04. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 09. 2021
offline verze 24. 09. 2021
digitalizovaná verze 24. 09. 2021
databáze POVIS 24. 09. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i