Povodňový plán města KyjovPOVODŇOVÝ PLÁN města Kyjov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-23046/2023/5419-TK; ze dne 06. 06. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/033686/2023; ze dne 16. 07. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽPÚP98209/23/380; ze dne 11. 08. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 08. 2023
offline verze 11. 08. 2023
digitalizovaná verze 11. 08. 2023
databáze POVIS 11. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i