Povodňový plán obce KokoryPOVODŇOVÝ PLÁN obce Kokory

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-6496/2023/5419 -TK; ze dne 17. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/112494/2015/VacJ ; ze dne 08. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 03. 2023
offline verze 03. 03. 2023
digitalizovaná verze 03. 03. 2023
databáze POVIS 03. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i