Povodňový plán obce KokoryPOVODŇOVÝ PLÁN obce Kokory

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-6496/2023/5419 -TK; ze dne 17. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/083360/2023/02/KRIZ/KoM; ze dne 03. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 07. 2023
offline verze 11. 07. 2023
digitalizovaná verze 11. 07. 2023
databáze POVIS 11. 07. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i