Povodňový plán obce Jakubčovice nad OdrouPOVODŇOVÝ PLÁN obce Jakubčovice nad Odrou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/15079/2020/922/45.16; ze dne 11. 09. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/004603/2020; ze dne 30. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚO/20152/2020; ze dne 16. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 11. 2020
offline verze 18. 11. 2020
digitalizovaná verze 18. 11. 2020
databáze POVIS 18. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i