Povodňový plán obce Jakubčovice nad OdrouOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Odry.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Jakubčovice nad Odrou.

Osoby na území obce Jakubčovice nad Odrou budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení a uzavření mostu č. 442-028 (přes Odru). Objízdná trasa je vedena přes Dobešov, Dvořisko, Odry, Vítovku, Heřmanice u Oder a Heřmánky. Dále může dojít k omezení vjezdu pro projíždějící dopravu na křížení komunikací II/441 a II/442.  
V případě zaplavení jiných komunikací, budou konkrétní objízdné trasy stanoveny operativně povodňovou komisí obce v součinnosti s Policií ČR dle aktuální povodňové situace.
Dopravní omezení na území obce Jakubčovice nad Odrou
Objízdné trasy na území obce Jakubčovice nad Odrou

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.