Povodňový plán obce HostěradiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce v obci Adresa (neveřejná) Telefon
Ing. Martin Vančura starosta 724 183 487
Jan Burger místostarosta 602 682 168
Zlatuše Hermannová referent OÚ 515 333 113
Jitka Vařáková referent OÚ 515 333 113

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce v obci Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Radek Kopeček velitel JSDH
Petr Procházka člen JSDH
Vlastimil Komárek člen JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)

CAS 24 Dennis Rappier,

CAS 32 Tatra 148,

VW Transporter,

Kalové čerpadlo elektrické 2x,

Kalové čerpadlo motorové,

Plovoucí čerpadlo motorové,

Elektrocentrála 220 V 2x,

Elektrocentrála 380 V,

Motorová pila řetězová,

Obec Hostěradice/JSDH

Radek Kopeček

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Hostěradice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Kapacita
ZŠ Hostěradice ubytování + strava Hostěradice 36 Pavlína Kociánová 150
Kulturní dům ubytování + strava Hostěradice 57 Ing. Martin Vančura 200

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP JEDNOTA,
spotřební družstvo M. Krumlov,
prodejna Hostěradice
Hostěradice 510      Ing. František Šlapanský      511 115 242,
515 300 393

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Technické služby Hostěradice Hostěradice 57 Radek Kopeček 775 367 077
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno dovozem cisterny a balených vod.