Povodňový plán obce HostěradiceHladinoměry - Hostěradice

Míšovice (Míšovický potok)

Hladinoměr kat. C je nainstalován 5 m pod soutokem s Kadovským potokem. Stanice je opatřena manometrickou sondou. V místě hladinového čidla je dále prováděno měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu. Provozovatelem je obec Hostěradice.

Skalice (Skalička)

Hladinoměr kat. C je umístěn v obci Skalice ve vzdálenosti cca 1,2 km od katastru Hostěradic. Stanice je opatřena ultrazvukovou sondou, která je umístěna na prvním mostu pod suchou nádrží ve středu obce, na komunikaci mezi domy č. p. 105 a č. p. 130. Součástí stanice je i vodočetná lať. Provozovatelem je obec Hostěradice.