Povodňový plán obce HostěradicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Hostěradice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/000626/2017; ze dne 20. 02. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM5986/2017-419/Ju; ze dne 13. 06. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUMK13953/2017; ze dne 24. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 05. 2021
offline verze 04. 05. 2021
digitalizovaná verze 04. 05. 2021
databáze POVIS 04. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i