Povodňový plán obce HolasicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Václavská 29, 664 61 Holasice
Tel.: 547 220 120, 547 229 362
E-mail: podatelna@holasice.cz
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 428 711
E-mail: podatelna@zidlochovice.cz

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Vedoucí odboru - Ing. Milan Komenda
Tel.: 547 428 760, mob.: 604 290 308
E-mail: milan.komenda@zidlochovice.cz

Vodní hospodářství 
Ing. Ildikó Šlapalová
Tel: 547 428 747, mob.: 731 138 714
E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru -
 Ing. Mojmír Pehal 
Tel.: 
541 651 571

E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství 
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz