Povodňový plán obce HolasicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Václavská 29, 664 61 Holasice
Tel.: 547 229 362, 547 220 120 (obecní úřad), mob.: 724 186 303 (starostka)
E-mail: podatelna@holasice.cz
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 428 760 (městský úřad), 606 715 461 (starosta)
E-mail: komenda@zidlochovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111 (krajský úřad), 541 651 501 (hejtman)
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.