Povodňový plán obce HolasiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Seznam objektů, které mohou být při povodních zdrojem ohrožení

Objekt Adresa Kontaktní osoba
Mobil (neveřejný)
ČOV Václavská 29 Petr Kroupa
Zemědělská technika Holasice 12 Jan Hamerník

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil Mobil (neveřejný)
Mgr. Lenka Ungrová 724 186 303
Bc. Jana Leikepová  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Vladimír Herzán
Ludmila Tomanová

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
bagr, traktor Zdeněk Holacký
bagr Petr Štěpánek
bagr, technika Tomáš Srnec
obecní malotraktor Radek Sláma
JSDH obce Luboš Bachorec

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Holasice

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil
Ubyt. kap.
Sokolovna nám. Rudé armády 150 Mgr. Lenka Ungrová 724 186 303 80
Hasičská zbrojnice Palackého 126 Luboš Bachorec 608 920 977 10
Základní škola Palackého 24 Mgr. Lenka Ungrová 724 186 303 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
MINIPO nám. Rudé Armády 231 775 973 725
Supermarket Tesco Masarykova 1000, Rajhrad 725 424 988
Penny Market Nádražní 3, Židlochovice 800 202 220

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
HZS JMK Brno nám. Míru 759, Židlochovice mjr. Bc. Radek Studený 603 593 022
VaS, a. s., divize Brno - venkov Soběšická 820/156, Brno Bc. Ivan Vavro 545 532 333