Povodňový plán obce DěhylovHladinoměry - Děhylov

Děhylov (Děhylovský potok)

Při vstupu Děhylovského potoka do intravilánu obce se u č. p. 77 nachází hlásný profil kategorie C. V těchto místech dochází při přívalových srážkách z důvodu nedostatečného průtočného profilu koryta k vybřežení potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Děhylov.

Děhylov (Opava)

Hlásný profil kat. A se nachází v severovýchodní části obce Děhylov cca 500 m za vlakovým nádražím Děhylov na pravém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Opava – ústí do Odry. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.