Povodňový plán obce DěhylovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Děhylov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Děhylov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Opava je levostranným přítokem Odry. Řeka Opava vzniká soutokem Černé a Střední Opavy ve Vrbně pod Pradědem v nadmořské výšce 540 m. Délka toku činí 110,7 km. Plocha povodí je 2 089,0 km². Od ústí Opavice až do Opavy-Vávrovic tvoří státní hranici s Polskem (Opolské vojvodství) v délce cca 25 km. Největším přítokem je řeka Moravice. Pod Krnovem se údolí otevírá a řeka již teče nížinou zhruba jihovýchodním směrem až k ústí do Odry v Ostravě-Svinově ve 210 m n. m. Mezi Opavou a Ostravou řeka vytváří několik meadrovitých úseků se štěrkovými lavicemi, vysokými hlinitými břehy s hnízdy břehulí, vyskytuje se i volavka šedivá a ledňáček říční. Mezi Jilešovicemi a Děhylovem byla řeka zkrácena regulacemi o 2,5 km v souvislosti s těžbou štěrkopísku - jejímž důsledkem je vznik tzv. Hlučínského jezera. Řeka se tak dnes městu Hlučín úplně vyhýbá.

Děhylovský potok pramení pod vrchem Končina (340 m n. m.) v zámeckém parku v Dobroslavicích. Potok protéká Děhylovem a za obcí se v nivě vlévá do řeky Opavy. Při přívalových srážkách je obec ohrožována právě tímto potokem.

Vodní toky na území obce Děhylov

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Opava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Děhylov, Opava 7,45 13,7 101 228 296 482 576

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Děhylov

Přehled vodních děl na území obce Děhylov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Děhylov se nachází pět vodních děl. Další dvě vodní díla se nacházejí mimo katastrální území obce Děhylov, která mohou ovlivňovat průtok při povodňových situacích.