Povodňový plán obce DěhylovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hlučín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Děhylov.

Osoby na území obce Děhylov budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice č. II/469 v úseku před vlakovým nádražím (Q50). Díky tomu se výrazně zkomplikuje doprava mezi Děhylovem a Hlučínem. Objízdná trasa je velmi těžko stanovitelná neboť se jedná o silnici, která je využívána jako objízdná trasa i pro jiné obce a v případě zneprůjezdnění stanoví objízdnou nebo evakuační trasu předseda povodňové komise nebo jím pověřený člen PK. 
Dopravní omezení na území obce Děhylov
Objízdné trasy na území obce Děhylov

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.