Povodňový plán obce DoloplazyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Doloplazy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy české republiky, státní podnik
Č. j.: LCR957/053198/2023; ze dne 14. 06. 2023
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO-25394/2023/5419/ju; ze dne 19. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/200922/2023/OCHR/HPOO/Dro; ze dne 22. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 05. 2023
offline verze 24. 05. 2023
digitalizovaná verze 24. 05. 2023
databáze POVIS 24. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i