Povodňový plán obce DobréPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dobré 150, 51793 Dobré
Tel.: 494 664 101, 604 535 956
E-mail: obec.dobre@tiscali.cz
Nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Tel: +420 494 629 580
E-mail: posta@mestodobruska.cz


Záložní stanoviště:
ČR- HZS Královéhradeckého kraje, Stanice Dobruška
Solnická 791, 518 01 Dobruška
Tel: 950 520 684
Fax: 494 623 902
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
Povodňová služba: 736 521 907

Fax: 495 817 336
E-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz, povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.