Povodňový plán obce DobréPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dobré

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/30519; ze dne 03. 11. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dobruška, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MUD 5844/2014 OVŽP/TS; ze dne 26. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 03. 2021
offline verze 01. 03. 2021
digitalizovaná verze 01. 03. 2021
databáze POVIS 01. 03. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i