Povodňový plán obce DobréDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
 • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon
Jan Rozínek 602 687 140
Tomáš Vidlák 604 535 956

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Funkce

Pracoviště/Bydliště

Kontakt

Jiří Mádr

hlídka

Kamenický p. v Dobrém

tel.: +420 603 310 907

Jiří Poul

hlídka

Lomský potok v Hlinném

tel.: +420 723 398 249

Jan Smola

hlídka

Žákovec

tel.: +420 494 664 152

 

Pro úseky, u kterých není možné určit jednotlivé stavy je hlídková služba posílena o:

 

Jméno a příjmení

Funkce

Pracoviště/Bydliště

Kontakt

Jiří Netlík

hlídka

Bezejmenná vodoteč u č.p. 15

tel.: +420  739 089 564

Roman Plodek

hlídka

Bezejmenná vodoteč Živina

tel.: +420 737 958 997

Erna Hofmanová

hlídka

Bezejmenná vodoteč Rovenské Šediviny

tel.: +420  494 663 354

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Organizace

Technika/materiál

Odpovídá

(jméno, příjmení, kontakt)

SDH Dobré

 • T 148 CAS
 • ROBUR 2000
 • Vysílačky a ostatní
 • vybavení SDH
 • Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Milan Kunc
tel.: +420 724 212 485

SDH Hlinné

 • Nisan
 • ostatní vybavení SDH

Jiří Poul ml.

tel.: +420 723 398 249

KERSON Dobré

 • 2 traktory
 • Nákladní auto

Jan Rozínek

tel.: +420 602 687 140

Netík Jiří, Dobré

 • Traktor s navijákem

tel.: +420 739 089 564

Mádr Pavel, Hlinné

 • Traktor
 • Čelní nakladač
 • Nákladní auto TATRA 148

tel.: +420 605 122 951

 Mádr Jiří

 • Traktor s navijákem

tel:+420 603 310 907

MEFAS Sudín

 • Traktor

tel.: +420 602 402 557

Lesy Dobré s.r.o.

 • Traktor

Jiří Poul

tel.: +420 723 398 249

 

Zabezpečení evakuace 

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dobré

Ubytování

Počet osob

Odpovídá

(jméno, příjmení, kontakt)

Obecní dům Dobré

Dobré č.p. 143

100 Jan Rozínek
tel.: +420 602 687 140

Obecní dům Kamenice

Kamenice č.p. 33

30

Petr Linhart

tel.: +420 723 565 743

Obecní dům Hlinné

Hlinné č.p. 76

30

Jiří Poul

tel.: +420 723 398 249

Obecní dům Rovné

Rovné č.p. 10

30

David Piskora

tel.: +420 724 908 741