Povodňový plán obce Dolní MoravaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon Mobil (neveřejný)
Josef Klimeš   
Karel Adamec 774 793 545
Richard Novák 774 793 541
Petr Vrzal 774 793 542

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon Mobil (neveřejný)
Ladislav Janočko  
Josef Klimeš   
Karel Adamec 774 793 545
Radek Adamec  
Radek Vrábel  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Kontaktní osoba Adresa
Obec Dolní Morava Traktor, čelní nakladač, kartáč, vlečka Oldřich Stejskal Dolní Morava 35
SDH Dolní Morava Dopravní automobil 4x4, plovoucí čerpadlo Josef Klimeš,
Milan Brůna
Dolní Morava 35
Josef Stejskal Traktor a vlečka Josef Stejskal Dolní Morava 18
Martin Král Kolový bagr, pásový bagr,
manipulátor, traktor
Martin Král Velká Morava 21
Jaroslav Míka Traktor s navijákem Jaroslav Míka Velká Morava 119

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Dolní Morava

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubyt./strav. kapacita
Apartmány u Aloise Nouzové ubytování Velká Morava 38 Tomáš Kopa 48/-
V soukromí (operativně dle situace) -/-

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, Jablonné nad Orlicí Lukáš Novák 602 737 003


Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Konzum Velká Morava 56 Gabriela Papijáková 465 634 124