Povodňový plán obce ChvalovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Chvalovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM072770/2017-419/To; ze dne 19. 12. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 108300/2017; ze dne 22. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 01. 2024
offline verze 19. 01. 2024
digitalizovaná verze 19. 01. 2024
databáze POVIS 19. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i