Povodňový plán obce ChvaloviceSrážkoměry - Chvalovice

Kuchařovice

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází severovýchodně od intravilánu obce Kuchařovice v samostatném areálu. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Šatov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Šatov u domu č. p. 464. Srážkoměr leží ve výšce 238 m n. m.
Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Unterretzbach, Rakousko

Srážkoměrná stanice umístěná v rakouské obci Unterretzbach, na objektu nedaleko č. p. 5.

Znojmo (Povodí Moravy)

Srážkoměrná stanice se na území města Znojmo v blízkosti hráze VD Znojmo. Provozovatelem Povodí Moravy, s. p.