Povodňový plán obce ChvaloviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon/veřejný mobil Mobil (neveřejný)
Robert Vaněk starosta 602 319 014 
Dušan Zemčík místostarosta  
Roman Vaněk velitel SDH  


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Roman Vaněk velitel SDH
Robert Vaněk zástupce velitele SDH
Josef Šerka zástupce velitele SDH


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky a počet Adresa Kontaktní osoba Telefon
SDH Chvalovice

SCANIA CAS 30 – 9000/540 S2R,

kalová čerpadla - 2 ks (2500 l/min.),

el. kalová čerpadla  - 2 ks (1400 l/min.),

motorové pily - 3 ks,
přívěsný vozík-vybavení OOB

Chvalovice č. p. 260/4 Roman Vaněk 776 064 908
SDH Chvalovice Mercedes Sprinter DA-L2Z Chvalovice č. p. 35 Roman Vaněk 776 064 908


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Chvalovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Kapacita
Obecní úřad

shromaždiště

Chvalovice 80 Robert Vaněk 602 319 014 -
Kulturní dům

nouzové ubytování a stravování

Chvalovice 80 Robert Vaněk 602 319 014 100


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
 COOP Jednota Chvalovice 35  728 780 296

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 Vodárenská akciová společnost a. s. Kotkova 20, 670 25 Znojmo  Ing. Zdeněk Jaroš  515 282 567