Povodňový plán obce ChvalčovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Chvalčov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM000040/2015-219/To; ze dne 13. 01. 2015
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/006324/2014; ze dne 05. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MUBHP 7797/2015; ze dne 20. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 03. 2023
offline verze 08. 03. 2023
digitalizovaná verze 08. 03. 2023
databáze POVIS 08. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i