Povodňový plán obce ChvalčovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Obřanská 145, 768 72 Chvalčov
Tel.: 573 379 770
E-mail: obec@obec-chvalcov.cz

Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 501 912
E-mail: podatelna@mubph.cz

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@zlinskykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.