Povodňový plán města Budišov nad BudišovkouPOVODŇOVÝ PLÁN města Budišov nad Budišovkou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/15078/2020/922/45.23; ze dne 11. 09. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/004601/2020; ze dne 22. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vítkov, Odbor vnitřní správy
Č. j.: MUVI 23751/2020; ze dne 06. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 11. 2020
offline verze 11. 11. 2020
digitalizovaná verze 11. 11. 2020
databáze POVIS 11. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i