Povodňový plán obce Albrechtice nad OrlicíPOVODŇOVÝ PLÁN obce Albrechtice nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/003329; ze dne 03. 02. 2021
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR947/078382/2021; ze dne 18. 02. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUKO-8820/2021-lk; ze dne 12. 03. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 03. 2020
offline verze 17. 03. 2020
digitalizovaná verze 17. 03. 2020
databáze POVIS 18. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i