Povodňový plán města Zruč nad SázavouPOVODŇOVÝ PLÁN města Zruč nad Sázavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-50707/2022/240-Ver; ze dne 18. 08. 2022
Stanovisko Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR944/004913/2022; ze dne 08. 08. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí
Č. j.: MKH/126524/2022; ze dne 29. 08. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 06. 2022
offline verze 28. 06. 2022
digitalizovaná verze 28. 06. 2022
databáze POVIS 28. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i