Povodňový plán obce ŽlebyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Žleby

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/012274; ze dne 24. 03. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Čáslav, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ/21917/21/ŽP; ze dne 12. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 07. 2021
offline verze 14. 07. 2021
digitalizovaná verze 14. 07. 2021
databáze POVIS 14. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i