Povodňový plán obce ZašováPOVODŇOVÝ PLÁN obce Zašová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/122081/2021; ze dne 20. 12. 2021
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-49824/2021/5419; ze dne 25. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚVM 149709/2021; ze dne 18. 01. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2021
offline verze 09. 12. 2021
digitalizovaná verze 09. 12. 2021
databáze POVIS 09. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i