Povodňový plán obce VranovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vranovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 5910/2018-122; ze dne 31. 01. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR955/000463/2018; ze dne 07. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUPB 16627/2018/OZP/Wa; ze dne 16. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 08. 2023
offline verze 25. 08. 2023
digitalizovaná verze 25. 08. 2023
databáze POVIS 25. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i