Povodňový plán obce VlkošPOVODŇOVÝ PLÁN obce Vlkoš

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/1961/2015; ze dne 04. 06. 2015
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM067294/2015-419/To; ze dne 19. 01. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP44982/15/380; ze dne 18. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 08. 2023
offline verze 11. 08. 2023
digitalizovaná verze 11. 08. 2023
databáze POVIS 11. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i