Povodňový plán města VamberkPOVODŇOVÝ PLÁN města Vamberk

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/3046; ze dne 24. 01. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000388/2014; ze dne 28. 01. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: OVŽP-3894/14-974/2014-Kř; ze dne 13. 02. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2023
offline verze 20. 03. 2023
digitalizovaná verze 20. 03. 2023
databáze POVIS 20. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i