Povodňový plán města VamberkHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Vamberk

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Vamberk a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na území města Vamberk je řeka Zdobnice.  Délka jejího toku činí 34,2 km. Plocha povodí je 124,8 km². Pramení pod Velkou Deštnou u Maruše a protéká stejnojmennou osadou Zdobnice. Jméno osady bylo odvozeno z německého Stobnitz/Stiebnitz. Obyvatelé se zde živili těžbou dřeva pro doly v Kutné Hoře. Tok Zdobnice pak teče souběžně se silnicí II/310 (Olešnice v Orlických horách - Rokytnice v Orlických horách) a asi 3 km před Slatinou nad Zdobnicí se do ní zleva vlévá Říčka. Ze Slatiny nad Zdobnicí vede podél Zdobnice železniční trať Rokytnice v Orlických horách-Doudleby nad Orlicí, která se od řeky odděluje až ve Vamberku. Dále pokračuje Zdobnice jihozápadním směrem k Divoké Orlici, do které se vlévá mezi Potštejnem a Doudlebami nad Orlicí jako její pravostranný přítok.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Zdobnice

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Slatina nad Zdobnicí, Zdobnice 11,55 2,04 18,5 41,9 56,0 98,6 122,0

 

Podélný profil vodního toku Zdobnice

 

Vodní toky na území města Vamberk

Základní údaje o vodních dílech na území města Vamberk

Přehled vodních děl na území města Vamberk naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Vamberk se nachází celkem 2 vodní nádrže. Přibližně 2 km nad městem na toku Zdobnice se nacházejí dvě neprůtočná vodní díla Pekelský rybník I a II.