Povodňový plán obce TroubskoPOVODŇOVÝ PLÁN obce Troubsko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/004208/2020; ze dne 17. 08. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/66078-20/BER; ze dne 31. 08. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 09. 2020
offline verze 29. 09. 2020
digitalizovaná verze 29. 09. 2020
databáze POVIS 29. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i