Povodňový plán obce TřemešnáPOVODŇOVÝ PLÁN obce Třemešná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/028174/2023; ze dne 29. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: KRNOOVZP-52610/2023 suchy; ze dne 18. 04. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 04. 2023
offline verze 24. 04. 2023
digitalizovaná verze 24. 04. 2023
databáze POVIS 24. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i