Povodňový plán obce Testovací plánSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Střítež a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Přímý výkon správy toku:
Provoz Karlovy Vary závodu Karlovy Vary, Mostecká 50, 362 32 Otovice
Tel.: 353 222 303, 353 222 304
Bc. Iveta Manová, tel.: 353 337 783, email: manova@poh.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Střítež, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jiříkovský potok - HVT č. S 19 10101417 1-15-01-038
Duhový potok Jiříkov 10222433 1-15-01-038
M.P. Jiříkov - Za koupalištěm 10222451 1-15-01-038
Spréva - HVT č. S 18, 26 10100441 1-15-01-035
M.P. Starý Jiříkov 10229468 1-15-01-038
M.P. Nový Jiříkov 10229474 1-15-01-038
PBP Jiříkovského p. -pod Březinami 10234285 1-15-01-038
178 Jiříkov 11000081 1-15-01-038

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Ing. Ivana Kučerová, tel.: 725 184 507, e-mail: ivana.kucerova@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Střítež:
Rajon 601 - Správa toků, detašované pracoviště Lázně Kynžvart
Ing. Dagmar Kalina, tel.: 354 691 481, 607 512 751, e-mail: kalina.ost56@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Střítež, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jiříkovský potok - HVT č. S 19 10101417 1-15-01-038
Duhový potok Jiříkov 10222433 1-15-01-038
M.P. Jiříkov - Za koupalištěm 10222451 1-15-01-038
Spréva - HVT č. S 18, 26 10100441 1-15-01-035
M.P. Starý Jiříkov 10229468 1-15-01-038
M.P. Nový Jiříkov 10229474 1-15-01-038