Povodňový plán obce Testovací plánHladinoměry - Testovací plán

Baliny (Balinka)

Hlásný profil kat. A. je umístěn severovýchodně od obce Baliny, na levém břehu toku Balinky. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Baliny - Velké Meziříčí. Vlastníkem a provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. Brno.

Dolní Albeřice (Albeřický p.)

Hlásný profil kategorie C Albeřice (Albeřický potok) se nachází na přemostění přes Albeřický potok, blízko č. p. 27 v Dolních Albeřicích. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Svoboda nad Úpou, které se nachází na toku Úpa pod obcí a ORP Trutnov. Provozovatelem stanice je Akademie věd České republiky.

Velké Hydčice (Otava)

Hladinoměr obce Velké Hydčice je umístěn na mostní konstrukci přes řeku Otavu ve střední části obce. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obce Velké Hydčice povodňovým orgánům obce Malý Bor a města Horažďovice.