Povodňový plán obce TěšeticePOVODŇOVÝ PLÁN obce Těšetice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouc, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/121674/2022/OCHR/Fal; ze dne 02. 05. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 03. 2022
offline verze 01. 03. 2022
digitalizovaná verze 01. 03. 2022
databáze POVIS 01. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i