Povodňový plán obce TřebařovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Třebařov 44, 569 33 Třebařov
Tel.: 461 324 120
E-mail: obec@trebarov.cz
nám. T. G. Masaryka 23/29, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 353 111
E-mail: posta@mtrebova.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Pavel Báča
Tel.: 461 353 047, 737 273 694
E-mail: pbaca@mtrebova.cz


Vodní hospodářství
Mgr. Klára Donátová
Tel.: 461 353 042, 603 769 083
E-mail: kdonatova@mtrebova.cz

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Blanka Škařupová
Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz