Povodňový plán městyse SvojanovPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Svojanov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-28104/2023/5419-TK; ze dne 27. 06. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/034285/2023; ze dne 30. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Č. j.: MP/20382/2023/OÚPRaŽP/KlR; ze dne 26. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 07. 2023
offline verze 18. 07. 2023
digitalizovaná verze 18. 07. 2023
databáze POVIS 18. 07. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i