Povodňový plán obce Suchý DůlPOVODŇOVÝ PLÁN obce Suchý Důl

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/018556; ze dne 28. 04. 2023
Lesy České republiky, s.p. - ST OP Labe
Č. j.: LCR953/054095/2023; ze dne 03. 05. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náchod - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNAC48786/2023/ŽP; ze dne 25. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 06. 2023
offline verze 05. 06. 2023
digitalizovaná verze 05. 06. 2023
databáze POVIS 05. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i