Povodňový plán městyse Suchdol nad OdrouPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Suchdol nad Odrou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 07. 2024
offline verze 03. 07. 2024
digitalizovaná verze 03. 07. 2024
databáze POVIS 03. 07. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i